top of page

Światłość i Ciemność

Jasność i Ciemność

Światło i Mrok

Moc i Lęk

Yin i Yang

Dobro i Zło

Bóg i Diabeł

Dualizm


Co to pojęcia znaczą dla Ciebie ?

Jak przejawiają się w Twoim życiu ?


Katarzyna Wandzel tak to opisuje:

"Terminy „Jasność” i „Ciemność” nie odnoszą się do koloru.

Odnoszą się do trójwymiarowej przestrzeni, opartej na dualistycznej teorii yin-yang metafizyki wschodnioazjatyckiej, która jest kulturową perspektywą. Dualistyczna teoria yin i yang sięga czasów dynastii Shang (1600 pne - 1046 pne). Światło odnosi się do miejsca, w którym świeci słońce, czyli przestrzeni, którą możesz zobaczyć, przestrzeni, w której posiadasz świadomość. Nie jest to kolor przedmiotów, na które świeci słońce. To sam stan iluminacji.„Jasność” i „światło” widziane przez wschodnioazjatycki obiektyw kulturowy równa się „zrozumieniu” i „świadomości”.


To, co jest określane jako ciemny lub ciemność - „xuan” i „yin” w języku chińskim to Święte Tajemnice, nieznane, jest niewykorzystaną mocą, która wciąż pozostaje ukryta, ponieważ nie jesteśmy jeszcze gotowi do zrozumienia.


Ciemność to mądrość, a mądrość to podróż poprzez próby.


Wewnętrzne Światło to przestrzeń, której jesteś świadomy, którą opanowałeś i gdzie jest samokontrola.


Wewnętrzna ciemność to przestrzeń wewnątrz, która zawiera twoje potencjalne, niewykorzystane moce, tajemnice, które możesz odkryć, ale tylko wtedy, gdy chcesz wykonać Dzieło.


Ta praca polega na przezwyciężeniu mara, czyli symbolicznych wewnętrznych demonów.


Yin tłumaczy się na „ciemność”, jak w przypadku braku figuratywnego oświetlenia, światła, pory nocy. „Ciemność” zbiega się również z księżycem, który sam w sobie jest nadal formą oświetlenia, ale poprzez odbicie, a nie przez bezpośrednie, stworzone przez siebie światło.

Yang jest tłumaczone na „światło”, tak jak w miejscu, w którym świeci słońce, przy czym słońce reprezentuje świadomość i wiedzę.


„Ciemność” jest więc intuicją i wewnętrznym cieniem, który jest najgłębszym rezerwuarem naszych osobistych sił. Dlatego yin i yang, światło i ciemność nie są przypisywane odpowiednio do cech pozytywnych i negatywnych. Raczej „ciemność” i yin odnoszą się do rezerwuarów niewykorzystanej mocy, ale istnieje niebezpieczny próg, który musisz przekroczyć, zanim będziesz mógł w pełni posiąść te moce. Raz opętani, stają się „światłem” i yang, ponieważ opętanie jest świadomością lub po chińsku „jasnością”. Posiadanie jest oświeceniem i dlatego staje się twoim yang, czyli wewnętrznym światłem.

Światło nie jest atrybutem dobra, a ciemność nie jest atrybutem zguby.


Światło jest tym, co już posiadasz, tym, co wiadomo, co oświetla symboliczne słońce.

Ciemność jest tym, co potencjalnie mógłbyś posiadać, ale jeszcze nie widzisz tego na własne oczy, co nie jest znane, a zatem to, co obecnie nie jest dla ciebie oświetlone.


Każda negatywność związana z Ciemnością jest po prostu odniesieniem do wyzwań, które trzeba pokonać, aby osiągnąć mądrość obiecaną w tej przestrzeni Ciemności.”


Odkrywając siebie to często najpierw droga przez ciemność, bo dopiero tam tak naprawdę odnajdujesz swoją Moc. Jeśli zamiatasz pod dywan to Twoim życiem kieruje lęk, nie możesz w pełni rozwinąć swoich skrzydeł. Światło i Energoterapia może Ci tylko pomóc posprzątać nagromadzone „śmieci” i wskazać drogę tuż po tym jak małymi lub dużymi krokami posprzątasz i zmierzysz się z tym co mrok przykrywa w Tobie.


Wspieram w odkrywaniu Światła i Ciemności w sobie.

Gabinet Energoterapii Dobro Płynie Anna Radziszewska
Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Detoks

bottom of page