top of page

Światłość i Ciemność

Jasność i Ciemność

Światło i Mrok

Moc i Lęk

Yin i Yang

Dobro i Zło

Bóg i Diabeł

Dualizm