top of page

Co to znaczy Energoterapia dla mnie ?

Energoterapia to 2 słowa. Słowa, które mają określone znaczenie, odzwierciedlają stan, opisują świat wspólny dla wszystkich posługujących się tymi słowami.


Energoterapia to Energia i Terapia.


Terapia to proces, to życie, to droga do zmiany tego co już nam nie służy, co nam szkodzi, od czego chcemy odejść, odnalezienia w sobie źródła dobrostanu i zdrowia, tego za czym tęskni nasze Serce i nasza Dusza. W terapii uczestniczą co najmniej 2 osoby – 1 klientka/klient, która/y w pewnym momencie swoje życia poczuł/a, że już dalej tak nie chce lub nie może, lub jego/jej cało potrzebuje pomocy i sam/a nie jest w stanie poradzić sobie z tym co ma, z tym co jest, z tym co czuje i 2 osoba -Terapeuta, Energoterapeuta, która/y słucha, czuje i widzi życie Klienta/ki z punktu widzenia osoby, która nie jest zaangażowana bezpośrednio